Català | Castellano
     

 

DADES DE L'ASSEGURAT

 

 Data de naixement

 Sexe

 Ocupació Habitual (dels grups
 d'activitats que es mostren a
 continuació senyali aquell on
 es troba la seva ocupació habitual)

  

 

AQUESTA INFORMACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT PER OBTENIR UNA COTITZACIÓ CORRECTA.

Vostè ha d'assenyalar el grup en què consideri es troba enquadrada la seva ocupació habitual, d'acord amb la següent distribució:

GRUP 0:
Professions liberals, mestresses de casa, servei domèstic, tècnics, administratius i en general treballadors que no requereixin per a l'exercici de les funcions la utilització de cap tipus d'eina o maquinària especial.

GRUP I:
Treballs artesanals o manuals amb utilització d'eines i maquinària accionada per força motriu de fins a 380 volts o 10 cv de potència, treballadors del mar, conductors de camions i xofers, transportistes sempre que no traslladin matèries perilloses, vigilants jurats sense armes. < br />
GRUP II:
Treballs amb utilització d'eines i maquinària perillosa amb força motriu superior a 380 volts o 10 cv de potència, treballs en alçada així com manipulació de productes tòxics i pesticides, policies i altres cossos de seguretat, conductors de maquinària especial (grues, excavadores, elevadores, tractors i recol).

GRUP III:
Conductors i treballadors relacionats amb materials perillosos, radioactius i explosius, bombers, cossos especials de seguretat i escortes, missatgers, submarinistes, esportistes professionals, mineria, personal de protecció civil dedicat a tasques de rescat, aviació, venedors ambulants.

 

DADES GENERALS

 

 Capital a assegurar

 ¿Incloure Garantia d'Invalidessa?

Si           No

 ¿Incloure Garantia de Mort per Accident?

Si           No

 Forma de pagament

 

 

DADES DE CONTACTE

 
 


Introdueixi el codi:

 

Ferrer & Ojeda garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD). El tractament i gestió dels mateixos compleix el que estipula el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Vostè autoritza a Ferrer & Ojeda per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran emprats per proporcionar informació dels nostres serveis, i amb fins històrics. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposicióny cancel.lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a Ferrer & Ojeda (Tamarit, 155. 08005 Barcelona. ferrerojeda@ferrerojeda.com).