Català | Castellano
     

 

DADES DEL VEHICLE

 

 Marca

 Model

 Versió

 Matrícula 

DADES DELS CONDUCTORS

 ¿Qui és el conductor principal? 

 ¿Hi ha segons conductors? 



 Dades del conductor principal

 

 Sexe

 Data de naixement

  

 Data carnet

  

 Codi Postal
(Provincia circulació) 



 Dades del segon conductor (si n'hi ha més d'un indicar el més jove)

 

 Sexe

 Data de naixement

 Data de carnet

 

 Dades del propietari del vehicle (omplir si és diferent al Prenedor)

 Sexe

 Data de naixement 

 Data de carnet 

 Codi postal

 Tipus de document
 propietari (NIF / CIF)

    Número  



 Dades del Prenedor

 Nº pòlissa anterior 

 Matrícula assegurança anterior 

 

DADES DE CONTACTE

 
 


Introdueix el codi:

 

Ferrer & Ojeda garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD). El tractament i gestió dels mateixos compleix el que estipula el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Vostè autoritza a Ferrer & Ojeda per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran emprats per proporcionar informació dels nostres serveis, i amb fins històrics. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició y cancel.lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a Ferrer & Ojeda (Tamarit, 155. 08005 Barcelona. ferrerojeda@ferrerojeda.com).