Català | Castellano
     

 

DADES DE L'ASSEGURAT

 

 Provincia del seu domicili 

 Data de naixement 

 Sexe 

 Tipus de treballador 

 Alta en el sistema de seguretat social 

 Actualment esta desocupat 

 ¿Utilitza motocicleta o ciclomotor? 

 

 PROFESIÓ 

 

 Indicar la professió

 

CAPITALS I GARANTIES

 

 GARANTIES BÁSIQUES :

 Mort per Accident

 €

 Invalidesa Permanent per Accidents

 €

 GARANTIES OPCIONALS :

 Mort per Infart de Miocardi 

Si   No

    Capital Mort per Infart de Miocardi

 €

 Invalidesa temporal 

Si   No

    Capital Invalidesa Temporal - Indemnització diaria

 €

    Dies de franquicia de la Invalidesa Temporal

Dies

 Indemnització Diaria per Hospitalització 
 per Accident o Malaltia

Si  No

    Indemnització Diaria por Hospitalització

 €

 Assistencia Sanitaria en Centres Concertats 

Si  No

    Capital Assistencia Sanitaria amb Centres Concertats

 Assistencia Sanitaria en Centres de Lliure Elecció 

Si  No

    Capital Assistencia Sanitaria en Centres de Lliure Elecció

 

DADES DE CONTACTE

 
 


Introdueix el codi:

 

Ferrer & Ojeda garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD). El tractament i gestió dels mateixos compleix el que estipula el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Vostè autoritza a Ferrer & Ojeda per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran emprats per proporcionar informació dels nostres serveis, i amb fins històrics. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposicióny cancel.lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a Ferrer & Ojeda (Tamarit, 155. 08005 Barcelona. ferrerojeda@ferrerojeda.com).